П А С П О Р Т

територіальної   громади

Сатанівської сільської ради

 
1. Населений  пункт __Сатанівка __ розташований в західній частині Монастирищенського району Черкаської області .
 
         2. Відстань  до  районного  центру
- шосейним  шляхом  ___8____ км
- залізницею  ____-_____
 
         3. Територія
Всього  ___857___  га
в  т.ч. :   земель  державної  власності __560__ га
земель  комунальної  власності __28,5___ га
земель  приватної  власності  ____203,1____ га
 
Площа  населених   пунктів ___327____ га
в т.ч.:  державна  власність __30_____ га
            комунальної  власності ___28,5_____ га
            приватна  власність   __203.1______ га
 
4. Населення
 
 На 2013
01.01.2013
На 2014
01.01.2014
 
 На 2015
01.01.2015
 На 2016 01.02.2016
всього, чол.
 1265
1167
 
1145
 
1 118
дітей дошкільного віку
 77
 63
         66
 65
дітей шкільного віку
 119
 112
96
 108
громадян пенсійного віку
 336
 330
333
 286
працездатне населення
 733
 700
700
 659
Кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання
 200
 200
200
 180
 
5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
Всього населених  пунктів __2____, в них _____532__ дворів, у тому числі :
        
 
Населений пункт ____Сатанівка___ , в ньому :
 
 
На
01.01.2013
 На
01.01.2014
На
01.01.2015
На 01.01.2016 
кількість дворів
 494
  494
 494
  494
кількість населення
 1215
 1150
 1145
  1118
в  т.ч.: дітей дошкільного  віку
 76
 63
  66
 65
дітей шкільного віку
 117
 107
 93
 108
громадян
пенсійного віку
 306
 
 303
 286
 
 
За 2013
 За 2014
За 2015
кількість померлих
15
 22
 19
кількість народжених
6
  8
 7
 
Населений пункт ______Покрівка_____ , в ньому :
 
 
На
01.01.2012
 На
01.01.2013
На
01.01.2014
На 01.01.2016 
кількість дворів
 38
 38
 38
  38
кількість населення
 51
 50
 56
45
в  т.ч.: дітей дошкільного  віку
 1
 1
 -
 1
дітей шкільного віку
 2
 2
 3
  4
громадян
пенсійного віку
 27
 30
 30
  22
 
 
За 2013
 За 2014
За 2015 
кількість померлих
 1
 0
  0
кількість народжених
 0
 0
 0
 
Відстань до сільської ради  від с.Покрівка  1 км
6. Місцева  рада  утворена  в  ______1985___ р.
Відстань до найближчої місцевої ради __3__ км  Половинчицька сільська рада
7. Кількість  виборців  ___933___ чол.
8. Сільський   голова _Форстяна Євдокія Романівна _
число  місяць і рік народження - ____14 березня 1962 року__
службовий  телефон -  ____ _____(04746) 93-2-16__________
освіта __________вища      _____________________________
спеціальність за освітою - _________зоотехнія _____________________
         ким  висунутий  на  виборах  -  самовисунення .
         обраний з __4___ кандидатур _________2015__ року
         отримав ___356___ ( __70__ %) голосів виборців
         обирається  - п’ятий  раз
 
9. Секретар  ради _____Данило Оксана Володимирівна_____
число місяць і рік народження - ____ _02 липня 1967  року __
службовий  телефон - _____________(04746) 93-2-16________
освіта _____середня спеціальна __________________________
спеціальність за освітою - ____дошкільне виховання __________
дата обрання секретарем ради - ___20 грудня 1994 року______
раніше обирався секретарем ради – обрана  п’ятий  раз
 
10. Склад  депутатів  ради
 
Всього  ( кількість )
 12
З них членів партій, в т.ч.  
 0
(партія)
 
 
 
Позапартійні
12
за освітою :
 
за віком :
 
вища
4
до 30 років
2
незакінчена вища
 
від 30 до 45 років
7
середня-спеціальна
4
від  45 до 60 років
3
Середня
4
старше  60 років
 
незакінчена середня
 
 
 
за родом  діяльності :
 
працівників промисловості , будівництва , транспорту, зв’язку
3
працівників агропромислового  комплексу
 
працівників житлово-комунального господарства
 
працівників  охорони  здоров’я
 
працівників  освіти,  культури
1
працівників місцевого самоврядування
1
працівників місцевих  держадміністрацій
 
Пенсіонерів
 
осіб, що не працюють
 
Інших
7
 
 
 
 
 
 
11. Постійні  комісії  ради
 
№ пп.
Назва комісії
К-сть депутатів
Прізвище, ім’я, по батькові голови комісії
Посада та місце роботи голови комісії
1.
Комісія з питань регламенту депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку боротьби із злочинністю
 
4
 Змієвець Михайло Миколайович   
 Не працює
2.
Комісія з питань соціального розвитку
3
 Добровецький Михайло Юрійович
  Не працює
3.
Комісія з питань планування бюджету, фінансової  та податкової  політики
4
  Деревлюк Людмила Михайлівна   
Приватний
Підприємець
 
12. Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради )
 
№ пп
( П . І. Б . )
Посада та місце роботи
1.
 Діденко Лариса Валентинівна
вчитель
2.
 Дем’янчук  Любов Петрівна
Фельдшер акушер
3.
 Ющенко Раїса Устимівна
пенсіонер
4.
 Антас Людмила Іванівна
Пенсіонер
5.
 Гедзун Олександр Іванович
Начальник станції
6.
 Крамар Олег Олегович
Помічник машиніста тепловоза
7
 Допіра Лідія Тимофіївна
Пенсіонер
8.
 Пруненко  Олександр Тимофійович
Підприємець
9.
 Дудченко Олександр Петрович
 Директор школи
 
 
 
14. Органи самоорганізації  населення
Всього органів самоорганізації ___3____, в них бере участь ___117___ чол.
У тому  числі :
Опікунська рада, вуличні комітети, загін самоохорони.
 
15.    Корисні  копалини
(наявність корисних копалин )
Немає.
 
16. Структура  земельного  фонду
№ пп
Територія Сатанівської ради
Га
Оренда
Договори оренди
з _______ по _______
 
Територія , всього
у  тому  числі :
857
 
 
1
Сільськогосподарські угіддя
-
 
 
2
Рілля
-
 
 
3
Ліса і інші лісовкриті площі
530
 
 
4
Забудовані  землі
203,1
 
 
5
Ставки які знаходяться
 
 
 
 
- на  території  міста
-
 
 
 
- за територією  міста
-
 
 
 
 
17. Бюджет сільської /селищної/ міської ради
                                                                                                                       (тис.грн)
 
2013
 2014
2015
 2016
доходи  місцевого  бюджету всього, в т.ч.
859119
974743
 698922
 767867
доходи ,що враховуються  при визначені  міжбюджетних трансфертів
 
 
 
 
доходи спеціального фонду, в т.ч.
 196684
206291
 358849
 286170
                       бюджет  розвитку
 
 
 
 
субвенція
 
 
 
481667
дотація
 398516
481667
 468737
  -
видатки місцевого бюджету, в т.ч.
 
 
 
 
                    поточні
 
 
 
 
з  яких  за  рахунок  субвенцій  з бюджетів різних рівнів
 
 
 
 
                  капітальні
 
 
 
 
з  яких  за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів
 
 
 
 
із загального обсягу видатків на утримання :
 662435
768452
 717810
 735761
 орган місцевого самоврядування
 215913
255519
 253869
  254094
 освіта
 
386984
 345611
  381527
 культура
 90381
105093
 81277
  100140
 охорона  здоров’я
 -
-
 -
 
 житлово-комунальне      господарство
-
-
 -
 
 інші
 -
20855
 37053
 32076
 
ПІДПРИЄМСТВА,
                                     що розташовані  на території  ради
 
ПП «Зодчій», ТОВ Монастиризщенсье ХПП, ТОВ «Ікема», ТОВ «Дніпроінвест –Ч»
 
18. Промислові  підприємства
 
На
01.01.2013
На
01.01.2014 
На
01.01.2015
На 2016
01.01.2016
Всього, в т.ч.:
5
5
4
4
акціонерні товариства
1
 1
 1
 1
кооперативна  власність
 
 
 
 
господарські  товариства
 
 
 
 
державна   власність
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТОВ
2
2
 1
 1
приватні  підприємства
2
 2
 2
 2
 
 
 
19. Основні  з них, види промислової продукції
ПП «Зодчій» - виробництво піно блоків
 ТОВ Монастиризщенсье ХПП – заготівля  та зберігання зерна .
 
 
 
20. Підприємства сільськогосподарського  виробництва
 
 
На
01.01.2013
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
Всього,
немає
немає
Немає
Не має
в тому числі :
 
 
 
 
акціонерні  товариства
 
 
 
 
кооперативна власність
 
 
 
 
державна  власність
 
 
 
 
ТзОВ
 
 
 
 
фермерські господарства
 
 
 
 
приватні підприємства
 
 
 
 
 
21. Основні  з них, напрямки спеціалізації.
 
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади
 
№ пп
Назва
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
 
 
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
 
немає
 
 
 
 
 
 
 
23. Підприємства,  що не є комунальною власністю
 
№ пп.
Назва
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На 01.01.2016
 
 
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
всього
к-сть працюючих
1.
ПП «Зодчій»
1
5
1
4
1
4
2.
ТОВ «Ікема»
1
15
1
5
1
5
3.
 
 
ВАТ Монастирищшенське ХПП
1
55
1
50
1
50
4.
«Дніпроінвест-Ч»
1
24
1
24
1
20
5.
Залізнична станція
1
35
1
35
1
35
 
 
24. Торгівля
 
На
01.01.2013
На
01.01.2014
На
01.01.2015 
На 2016 01.01.2016
магазинів, в т.ч. :
13
13
 11
 12
             продуктові
9
9
  9
 10
             промислові
3
3
 1
 1
             інші
1
1
 1
 1
            приватні
8
9
11
12
Ринків, в т.ч. :
немає
немає
 Не має
 Не має
            стаціонарні
 
 
 
 
            стихійні
 
 
 
 
           продовольчі
 
 
 
 
           промислові
 
 
 
 
Побутові підприємства
немає
немає
 Немає
 Немає
 
 
25. Підприємства обслуговування  населення
За типом діяльності
На 01.01.2013
На 01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
 
немає
немає
немає
немає
 
26. Послуги   зв’язку
 
На
01.01.2013
На
01.01.2014
На
01.01.2015
На
01.01.2016
Кількість телефонізованих населених пунктів
 
2
 
2
 
2
 
2
Абонентів
220
220
220
220
Радіоточок
192
173
160
100
 
27. Житлово-комунальне  господарство
Назва підприємства
На
01.01.2013
На
01.01.2014
На 01.01.2015
На
01.10.2016
немає
немає
немає
немає
немає
 
 
28. Охорона  здоров’я
 
На  01.01.2016
з  них :
працівників
форма
 власності
 
кількість закладів
ліжок , відвідувань
медичні  заклади
 
 
 
 
в  т. ч.
 
 
 
 
- поліклінік
 
 
 
 
- лікарень
 
 
 
 
- амбулаторій
1
1
5
Комунальна
- диспансери
 
 
 
 
- ФАП
 
 
 
 
- аптека
1
 
1
приватна
 
29.  Освіта
 
 
на  01.01.2016
 
кіль- кість
розрахункова к-сть місць
                   в  них :
Форма власності
вчителів, вихователів
учнів,
 дітей
вищі  навчальні заклади
 
 
 
 
 
школи , в т.ч. :
 
 
 
 
 
ЗОШ   І-ІІІ ст.
1
360
18
118
Комунальна
ЗОШ  І-ІІ ст.
 
 
 
 
 
ЗОШ  І ст.
 
 
 
 
 
шкіл - інтернатів
 
 
 
 
 
гімназій (колегіумів)
 
 
 
 
 
діючих дошкільних закладів
1
80
4,5
45
Комунальна
приміщень недіючих
 
 
 
 
 
шкільних  закладів
 
 
 
 
 
дошкільних закладів
 
 
 
 
 
 
30.  Закладів  культури
* Будинки   культури  - ____1_____
* Театри -  ___немає_____
* Бібліотеки  - ___1_______
* Музеї -  _____немає_________
 
31. Спортивні  заклади  та споруди :
Спортивні площадки : територія школи,територія сільського будинку культури
 
32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки:
1.Памятник загиблим воїнам.
2.Пам’ятна дошка А.Лупиноса.
 
33. Соціально-економічні  проблеми і пропозиції
стосовно  їх  вирішення:
 
фінансування соціального розвитку населених  пунктів : будівництво доріг; газифікація школи дитсадка;  будівництво каналізації.
 
 
 
Сільський голова                                                  Є.Р.Форостяна